Stranica je namjenjena svima kojima je Janja u srcu, a Drina u venama

NAVIGACIJA

USER MENU

ONLINE

ISLAMSKI LINKOVI


Pretražite u Quran'u
Broj Sureta  Broj Ayeta 

Index Quran'a |Al-Jumu'a |1-10 od 11 ayet'a Strana 1/2

 

[  1  2    Posljednja stranica  ]

U ime Allaha, Milostivog, Milosrdnog!

íõÓóÈøö?õ áöáøóåö ãóÇ ?öí ÇáÓøóãóÇæóÇÊö æóãóÇ ?öí ÇáúÃóÑúÖö Çáúãóáößö ÇáúÞõ?øõæÓö ÇáúÚóÒöíÒö Çáú?óßöíãö
62.6. O vi koji vjerujete! Zastitite duse vase i porodice svoje vatre cije ce gorivo biti ljudi i kamenje. Nad njom su meleci grubi, snazni,66:6 ne opiru se Allahu sta im naredi, i cine sta im se naredjuje.


åõæó Çáøó?öí ÈóÚóËó ?öí ÇáúÃõãøöíøöíäó ÑóÓõæáÇð ãøöäúåõãú íóÊúáõæ Úóáóíúåöãú ÂíóÇÊöåö æóíõÒóßøöíåöãú æóíõÚóáøöãõåõãõ ÇáúßöÊóÇÈó æóÇáú?ößúãóÉó æóÅöä ßóÇäõæÇ ãöä ÞóÈúáõ áó?öí ÖóáóÇáò ãøõÈöíäò

62.7. O vi koji niste vjerovali!66:7 Ne pravdajte se Danas! Bicete placeni jedino za ono sta ste radili.


æóÂÎóÑöíäó ãöäúåõãú áóãøóÇ íóáú?óÞõæÇ Èöåöãú æóåõæó ÇáúÚóÒöíÒõ Çáú?óßöíãõ

62.8. O vi koji vjerujete! Pokajte se Allahu kajanjem iskrenim. Mozda ce Gospodar vas da odstrani od vas zla djela vasa i uvede vas u basce ispod kojih teku rijeke, na Dan kad Allah nece poniziti Vjerovjesnika i one koji su s njim vjerovali. Svjetlo njihovo ce juriti ispred njih i s desnih strana njihovih. Govorice: ?Gospodaru nas. Upotpuni nam svjetlo nase i oprosti nam. Uistinu, Ti si nad svakom stvari Posjednik moci!?


?óáößó ?óÖúáõ Çááøóåö íõÄúÊöíåö ãóä íóÔóÇ?õ æóÇááøóåõ ?õæ Çáú?óÖúáö ÇáúÚóÙöíãö

62.9. O Vjerovjesnice! Bori se protiv nevjernika i munafika, i strog prema njima budi. A skloniste njihovo bice Dzehennem; a lose je dolaziste!


ãóËóáõ Çáøó?öíäó ?õãøöáõæÇ ÇáÊøóæúÑóÇÉó Ëõãøó áóãú íó?úãöáõæåóÇ ßóãóËóáö Çáú?öãóÇÑö íó?úãöáõ ÃóÓú?óÇÑÇð ÈöÆúÓó ãóËóáõ ÇáúÞóæúãö Çáøó?öíäó ßó?øóÈõæÇ ÈöÂíóÇÊö Çááøóåö æóÇááøóåõ áóÇ íóåú?öí ÇáúÞóæúãó ÇáÙøóÇáöãöíäó

62.10. Allah navodi primjer za one koji ne vjeruju: zenu Nuhovu i zenu Lutovu.66:10 Bile su pod dvojicom robova, od robova Nasih pravednih, pa su ih prevarile. Pa nece im njih dvojica koristiti od Allaha nista, i bice receno: ?Udjite obje u vatru sa onima koji ulaze.?


Þõáú íóÇ ÃóíøõåóÇ Çáøó?öíäó åóÇ?õæÇ Åöä ÒóÚóãúÊõãú Ãóäøóßõãú ÃóæúáöíóÇ? áöáøóåö ãöä ?õæäö ÇáäøóÇÓö ?óÊóãóäøóæõÇ ÇáúãóæúÊó Åöä ßõäÊõãú ÕóÇ?öÞöíäó

62.11. I navodi Allah primjer za one koji vjeruju, zenu faraonovu, kad rece: ?Gospodaru moj! Sagradi mi kod Sebe kucu u Dzennetu i spasi me od faraona i djela njegovog i spasi me od naroda zalima.?


æóáóÇ íóÊóãóäøóæúäóåõ ÃóÈó?Çð ÈöãóÇ Þó?øóãóÊú Ãóíú?öíåöãú æóÇááøóåõ Úóáöíãñ ÈöÇáÙøóÇáöãöíäó

62.12. I Merjem,66:12a kcer Imranovu, koja je sacuvala ferdz66:12b svoj, pa smo u njega udahli od Duha Naseg, i vjerovala je u rijeci Gospodara svog i knjige Njegove, i bila od pokornih.


Þõáú Åöäøó ÇáúãóæúÊó Çáøó?öí Êó?öÑøõæäó ãöäúåõ ?óÅöäøóåõ ãõáóÇÞöíßõãú Ëõãøó ÊõÑó?øõæäó Åöáóì ÚóÇáöãö ÇáúÛóíúÈö æóÇáÔøóåóÇ?óÉö ?óíõäóÈøöÆõßõã ÈöãóÇ ßõäÊõãú ÊóÚúãóáõæäó

62.1. Blagoslovljen je Onaj u ruci cijoj je vlast - a On je nad svakom stvari Posjednik moci -


íóÇ ÃóíøõåóÇ Çáøó?öíäó ÂãóäõæÇ Åö?óÇ äõæ?öí áöáÕøóáóÇÉö ãöä íóæúãö ÇáúÌõãõÚóÉö ?óÇÓúÚóæúÇ Åöáóì ?ößúÑö Çááøóåö æó?óÑõæÇ ÇáúÈóíúÚó ?óáößõãú ÎóíúÑñ áøóßõãú Åöä ßõäÊõãú ÊóÚúáóãõæäó

62.2. Koji je stvorio smrt i zivot, da vas iskusa - koji od vas je bolji djelom.67:2 A On je Mocni, Oprosnik -


?óÅö?óÇ ÞõÖöíóÊö ÇáÕøóáóÇÉõ ?óÇäÊóÔöÑõæÇ ?öí ÇáúÃóÑúÖö æóÇÈúÊóÛõæÇ ãöä ?óÖúáö Çááøóåö æóÇ?úßõÑõæÇ Çááøóåó ßóËöíÑÇð áøóÚóáøóßõãú Êõ?úáö?õæäó

62.3. Koji je stvorio sedam nebesa slojevito. Ne vidis u stvaranju Milostivog nikakvog nesklada. Pa povrati pogled, da li vidis ikakve pukotine?


 

 
 
   Ova stranica je posvecena svima kojima je Janja u srcu a Drina u venama! Za više informacija možete nas kontaktirati na MAIL

Stranica se otvorila: 0.13 Sekundi