Stranica je namjenjena svima kojima je Janja u srcu, a Drina u venama

NAVIGACIJA

USER MENU

ONLINE

ISLAMSKI LINKOVI


Pretražite u Quran'u
Broj Sureta  Broj Ayeta 

Index Quran'a |Al-An'am |1-10 od 165 ayet'a Strana 1/17

 

[  1  2  3  4  5  ...    Posljednja stranica  ]

U ime Allaha, Milostivog, Milosrdnog!

Çáú?óãú?õ áöáøåö Çáøó?öí ÎóáóÞó ÇáÓøóãóÇæóÇÊö æóÇáÃóÑúÖó æóÌóÚóáó ÇáÙøõáõãóÇÊö æóÇáäøõæÑó Ëõãøó Çáøó?öíäó ßó?óÑõæÇú ÈöÑóÈøöåöã íóÚú?öáõæäó
6.1. Hvala Allahu Koji je stvorio nebesa i Zemlju i nacinio tmine i svjetlost. Opet oni koji ne vjeruju, Gospodaru svom izjednacuju (ortake).6:1


åõæó Çáøó?öí ÎóáóÞóßõã ãøöä Øöíäò Ëõãøó ÞóÖóì ÃóÌóáÇð æóÃóÌóáñ ãøõÓãøðì Úöä?óåõ Ëõãøó ÃóäÊõãú ÊóãúÊóÑõæäó

6.2. On je Taj koji vas je stvorio od ilovace, zatim odredio rok.6:2 A rok odredjeni je kod Njega. Opet vi sumnjate!


æóåõæó Çááøåõ ?öí ÇáÓøóãóÇæóÇÊö æó?öí ÇáÃóÑúÖö íóÚúáóãõ ÓöÑøóßõãú æóÌóåÑóßõãú æóíóÚúáóãõ ãóÇ ÊóßúÓöÈõæäó

6.3. A On je Allah, na nebesima i na Zemlji. Zna tajno vase i javno vase, i zna sta sticete.


æóãóÇ ÊóÃúÊöíåöã ãøöäú ÂíóÉò ãøöäú ÂíóÇÊö ÑóÈøöåöãú ÅöáÇøó ßóÇäõæÇú ÚóäúåóÇ ãõÚúÑöÖöíäó

6.4. I nije im dosao nijedan znak od znakova Gospodara njihovog, a da nisu bili od njega odvraceni.


?óÞó?ú ßó?øóÈõæÇú ÈöÇáú?óÞøö áóãøóÇ ÌóÇ?åõãú ?óÓóæú?ó íóÃúÊöíåöãú ÃóäÈóÇ? ãóÇ ßóÇäõæÇú Èöåö íóÓúÊóåúÒöÆõæäó

6.5. Pa doista su porekli Istinu posto im je dosla. Pa doci ce im vijesti o onom cemu su se rugali.


Ãóáóãú íóÑóæúÇú ßóãú ÃóåúáóßúäóÇ ãöä ÞóÈúáöåöã ãøöä ÞóÑúäò ãøóßøóäøóÇåõãú ?öí ÇáÃóÑúÖö ãóÇ áóãú äõãóßøöä áøóßõãú æóÃóÑúÓóáúäóÇ ÇáÓøóãóÇ? Úóáóíúåöã ãøö?úÑóÇÑÇð æóÌóÚóáúäóÇ ÇáÃóäúåóÇÑó ÊóÌúÑöí ãöä Êó?úÊöåöãú ?óÃóåúáóßúäóÇåõã Èö?õäõæÈöåöãú æóÃóäúÔóÃúäóÇ ãöä ÈóÚú?öåöãú ÞóÑúäÇð ÂÎóÑöíäó

6.6. Zar nisu vidjeli koliko smo unistili narastaja prije njih, (koje) smo ucvrstili na Zemlji onako kako nismo ucvrstili vas? A slali smo nebo na njih obilno i ucinili da rijeke teku ispod njih, pa smo ih unistili zbog grijeha njihovih, i stvorili smo poslije njih druga pokoljenja.


æóáóæú äóÒøóáúäóÇ Úóáóíúßó ßöÊóÇÈÇð ?öí ÞöÑúØóÇÓò ?óáóãóÓõæåõ ÈöÃóíú?öíåöãú áóÞóÇáó Çáøó?öíäó ßó?óÑõæÇú Åöäú åóÜ?óÇ ÅöáÇøó Óö?úÑñ ãøõÈöíäñ

6.7. A da smo ti spustili Knjigu na papiru, pa da je opipaju rukama svojim, sigurno bi rekli oni koji ne vjeruju: ?Ovo je samo sihr ociti.?


æóÞóÇáõæÇú áóæúáÇ ÃõäÒöáó Úóáóíúåö ãóáóßñ æóáóæú ÃóäÒóáúäóÇ ãóáóßÇð áøóÞõÖöíó ÇáÃãúÑõ Ëõãøó áÇó íõäÙóÑõæäó

6.8. I govore: ?Zasto mu se ne spusti melek?? A da spustimo meleka, sigurno bi bila svrsena stvar,6:8 zatim im se ne bi odlozilo.


æóáóæú ÌóÚóáúäóÇåõ ãóáóßÇð áøóÌóÚóáúäóÇåõ ÑóÌõáÇð æóáóáóÈóÓúäóÇ Úóáóíúåöã ãøóÇ íóáúÈöÓõæäó

6.9. A da smo ga ucinili melekom, sigurno bismo ga ucinili covjekom6:9 i sigurno bismo im zbrkali ono sta brkaju.


æóáóÞó?ö ÇÓúÊõåúÒöÆó ÈöÑõÓõáò ãøöä ÞóÈúáößó ?ó?óÇÞó ÈöÇáøó?öíäó ÓóÎöÑõæÇú ãöäúåõã ãøóÇ ßóÇäõæÇú Èöåö íóÓúÊóåúÒöÆõæäó

6.10. A doista su ismijavani poslanici prije tebe, pa je snaslo one od onih koji su se rugali, ono cemu su se rugali.


 

 
 
   Ova stranica je posvecena svima kojima je Janja u srcu a Drina u venama! Za više informacija možete nas kontaktirati na MAIL

Stranica se otvorila: 0.07 Sekundi