Stranica je namjenjena svima kojima je Janja u srcu, a Drina u venama

NAVIGACIJA

USER MENU

ONLINE

ISLAMSKI LINKOVI


Pretražite u Quran'u
Broj Sureta  Broj Ayeta 

Index Quran'a |An-Najm |41-50 od 62 ayet'a Strana 5/7

 

[  «  Prva stranica  1  2  3  4  5  6  7    Posljednja stranica  ]

Ëõãøó íõÌúÒóÇåõ ÇáúÌóÒóÇ? ÇáúÃóæú?óì
53.36. I doista ih je upozorio na udar Nas, pa su sumnjali u opomene.


æóÃóäøó Åöáóì ÑóÈøößó ÇáúãõäÊóåóì

53.37. I doista su od njega htjeli goste njegove, pa smo zaslijepili oci njihove: ?Ta iskusite kaznu Moju i opomene Moje!?


æóÃóäøóåõ åõæó ÃóÖú?óßó æóÃóÈúßóì

53.38. I doista, pogodila ih je jutrom kazna trajna.


æóÃóäøóåõ åõæó ÃóãóÇÊó æóÃó?úíóÇ

53.39. Pa iskusite kaznu Moju i opomene Moje!


æóÃóäøóåõ ÎóáóÞó ÇáÒøóæúÌóíúäö Çá?øóßóÑó æóÇáúÃõäËóì

53.40. I doista smo olaksali Kur?an za pouku, pa ima li iko ko se poucava?


ãöä äøõØú?óÉò Åö?óÇ Êõãúäóì

53.41. A doista su ljudstvu faraonovu dosle opomene.


æóÃóäøó Úóáóíúåö ÇáäøóÔúÃóÉó ÇáúÃõÎúÑóì

53.42. Porekli su znakove Nase, sve njih, pa smo ih dograbili grabljenjem Svemocnog, Snaznog.


æóÃóäøóåõ åõæó ÃóÛúäóì æóÃóÞúäóì

53.43. Jesu li nevjernici vasi54:43a bolji od takvih, ili imate imunitet u zeburima?54:43b


æóÃóäøóåõ åõæó ÑóÈøõ ÇáÔøöÚúÑóì

53.44. Zar kazu: ?Mi smo skup pobjednicki??


æóÃóäøóåõ Ãóåúáóßó ÚóÇ?Çð ÇáúÃõæáóì

53.45. Bice porazen skup, i okrenut ce ledja.


 

 
 
   Ova stranica je posvecena svima kojima je Janja u srcu a Drina u venama! Za više informacija možete nas kontaktirati na MAIL

Stranica se otvorila: 0.09 Sekundi