Stranica je namjenjena svima kojima je Janja u srcu, a Drina u venama

NAVIGACIJA

USER MENU

ONLINE

ISLAMSKI LINKOVI


Pretražite u Quran'u
Broj Sureta  Broj Ayeta 

Index Quran'a |Ash-Shura |1-10 od 53 ayet'a Strana 1/6

 

[  1  2  3  4  5  ...    Posljednja stranica  ]

U ime Allaha, Milostivog, Milosrdnog!


42.5. Pa zar da potpuno okrenemo od vas Opomenu43:5a jer ste narod pretjerujucih?43:5b


ÚÓÞ

42.6. A koliko smo vjerovjesnika poslali ranijima!


ßó?óáößó íõæ?öí Åöáóíúßó æóÅöáóì Çáøó?öíäó ãöä ÞóÈúáößó Çááøóåõ ÇáúÚóÒöíÒõ Çáú?óßöíãõ

42.7. I nije im dosao nijedan vjerovjesnik, a da mu se nisu rugali.


áóåõ ãóÇ ?öí ÇáÓøóãóÇæóÇÊö æóãóÇ ?öí ÇáúÃóÑúÖö æóåõæó ÇáúÚóáöíøõ ÇáúÚóÙöíãõ

42.8. Zato smo unistavali (one) zesce od ovih u sili, i prosao bi primjer ranijih.


ÊóßóÇ?õ ÇáÓøóãóÇæóÇÊõ íóÊó?óØøóÑúäó ãöä ?óæúÞöåöäøó æóÇáúãóáóÇÆößóÉõ íõÓóÈøö?õæäó Èö?óãú?ö ÑóÈøöåöãú æóíóÓúÊóÛú?öÑõæäó áöãóä ?öí ÇáúÃóÑúÖö ÃóáóÇ Åöäøó Çááøóåó åõæó ÇáúÛó?õæÑõ ÇáÑøó?öíãõ

42.9. A ako ih upitas: ?Ko je stvorio nebesa i Zemlju?? - sigurno ce reci: ?Stvorio ih je Mocni, Znalac?,


æóÇáøó?öíäó ÇÊøóÎó?õæÇ ãöä ?õæäöåö ÃóæáöíóÇ? Çááøóåõ ?ó?öíÙñ Úóáóíúåöãú æóãóÇ ÃóäÊó Úóáóíúåöã Èöæóßöíáò

42.10. Onaj koji je za vas Zemlju ucinio lezajem,43:10 i nacinio vam na njoj puteve, da biste se vi uputili;


æóßó?óáößó Ãóæú?óíúäóÇ Åöáóíúßó ÞõÑúÂäÇð ÚóÑóÈöíøÇð áøöÊõä?öÑó Ãõãøó ÇáúÞõÑóì æóãóäú ?óæúáóåóÇ æóÊõä?öÑó íóæúãó ÇáúÌóãúÚö áóÇ ÑóíúÈó ?öíåö ?óÑöíÞñ ?öí ÇáúÌóäøóÉö æó?óÑöíÞñ ?öí ÇáÓøóÚöíÑö

42.11. I Koji s neba spusta vodu po mjeri, pa njome prozivljujemo predio mrtvi - tako cete biti izvedeni -


æóáóæú ÔóÇ? Çááøóåõ áóÌóÚóáóåõãú ÃõãøóÉð æóÇ?ö?óÉð æóáóßöä íõ?úÎöáõ ãóä íóÔóÇ?õ ?öí Ñó?úãóÊöåö æóÇáÙøóÇáöãõæäó ãóÇ áóåõã ãøöä æóáöíøò æóáóÇ äóÕöíÑò

42.12. I Koji je stvorio parove svega, i nacinio vam plovila i stoku sto jasete,


Ãóãö ÇÊøóÎó?õæÇ ãöä ?õæäöåö ÃóæúáöíóÇ? ?óÇááøóåõ åõæó Çáúæóáöíøõ æóåõæó íõ?úíöí ÇáãóæúÊóì æóåõæó Úóáóì ßõáøö Ôóíú?ò Þó?öíÑñ

42.13. Da se smjestite na ledja njena, potom sjetite blagodati Gospodara svog kad se na njoj uspravite, i reknete: ?Slava Onom koji nam je ovo potcinio, a ne bismo mi bili njeni ukrotitelji.?


æóãóÇ ÇÎúÊóáó?úÊõãú ?öíåö ãöä Ôóíú?ò ?ó?õßúãõåõ Åöáóì Çááøóåö ?óáößõãõ Çááøóåõ ÑóÈøöí Úóáóíúåö ÊóæóßøóáúÊõ æóÅöáóíúåö ÃõäöíÈõ

42.14. A uistinu, mi smo Gospodaru nasem povratnici!


 

 
 
   Ova stranica je posvecena svima kojima je Janja u srcu a Drina u venama! Za više informacija možete nas kontaktirati na MAIL

Stranica se otvorila: 0.16 Sekundi