Stranica je namjenjena svima kojima je Janja u srcu, a Drina u venama

NAVIGACIJA

USER MENU

ONLINE

ISLAMSKI LINKOVI


Pretražite u Quran'u
Broj Sureta  Broj Ayeta 

Index Quran'a |Saba |1-10 od 54 ayet'a Strana 1/6

 

[  1  2  3  4  5  ...    Posljednja stranica  ]

U ime Allaha, Milostivog, Milosrdnog!

Çáú?óãú?õ áöáøóåö Çáøó?öí áóåõ ãóÇ ?öí ÇáÓøóãóÇæóÇÊö æóãóÇ ?öí ÇáúÃóÑúÖö æóáóåõ Çáú?óãú?õ ?öí ÇáúÂÎöÑóÉö æóåõæó Çáú?óßöíãõ ÇáúÎóÈöíÑõ
34.5. O ljudi! Zaista je obecanje Allahovo Istina! Zato neka vas nikako ne zavara zivot Dunjaa, i neka vas nikako ne zavara o Allahu garur.35:5


íóÚúáóãõ ãóÇ íóáöÌõ ?öí ÇáúÃóÑúÖö æóãóÇ íóÎúÑõÌõ ãöäúåóÇ æóãóÇ íóäÒöáõ ãöäó ÇáÓøóãóÇ?ö æóãóÇ íóÚúÑõÌõ ?öíåóÇ æóåõæó ÇáÑøó?öíãõ ÇáúÛó?õæÑõ

34.6. Uistinu, sejtan vam je neprijatelj, zato ga uzmite neprijateljem. Poziva jedino partiju svoju, da budu od stanovnika seira.35:6


æóÞóÇáó Çáøó?öíäó ßó?óÑõæÇ áóÇ ÊóÃúÊöíäóÇ ÇáÓøóÇÚóÉõ Þõáú Èóáóì æóÑóÈøöí áóÊóÃúÊöíóäøóßõãú ÚóÇáöãö ÇáúÛóíúÈö áóÇ íóÚúÒõÈõ Úóäúåõ ãöËúÞóÇáõ ?óÑøóÉò ?öí ÇáÓøóãóÇæóÇÊö æóáóÇ ?öí ÇáúÃóÑúÖö æóáóÇ ÃóÕúÛóÑõ ãöä ?óáößó æóáóÇ ÃóßúÈóÑõ ÅöáøóÇ ?öí ßöÊóÇÈò ãøõÈöíäò

34.7. Oni koji ne vjeruju - imace oni kaznu zestoku. A oni koji vjeruju i rade dobra djela - imace oni oprost i nagradu veliku.


áöíóÌúÒöíó Çáøó?öíäó ÂãóäõæÇ æóÚóãöáõæÇ ÇáÕøóÇáö?óÇÊö ÃõæúáóÆößó áóåõã ãøóÛú?öÑóÉñ æóÑöÒúÞñ ßóÑöíãñ

34.8. Pa da li je onaj kome je uljepsano zlo djela njegovog, pa ga vidi lijepim ...? Pa uistinu, Allah zabludjuje koga hoce, a upucuje koga hoce. Zato nek ne ide dusa tvoja zbog zalosti nad njima. Uistinu, Allah je Znalac o onom sto rade.


æóÇáøó?öíäó ÓóÚóæúÇ ?öí ÂíóÇÊöäóÇ ãõÚóÇÌöÒöíäó ÃõæúáóÆößó áóåõãú Úó?óÇÈñ ãøöä ÑøöÌúÒò Ãóáöíãñ

34.9. A Allah je Taj koji salje vjetrove, pa dizu oblak, te ga tjeramo ka zemlji mrtvoj, pa ozivljavamo njime zemlju nakon mrtvila njenog. Takvo ce biti prozivljenje!35:9


æóíóÑóì Çáøó?öíäó ÃõæÊõæÇ ÇáúÚöáúãó Çáøó?öí ÃõäÒöáó Åöáóíúßó ãöä ÑøóÈøößó åõæó Çáú?óÞøó æóíóåú?öí Åöáóì ÕöÑóÇØö ÇáúÚóÒöíÒö Çáú?óãöí?ö

34.10. Ko zeli moc - pa Allahova je moc sva. Njemu se uzdize rijec lijepa; a dobro djelo - uzvisuje ga. A oni koji planiraju zla djela, imace oni kaznu zestoku; a spletkarenje takvih - ono ce propasti.


æóÞóÇáó Çáøó?öíäó ßó?óÑõæÇ åóáú äó?õáøõßõãú Úóáóì ÑóÌõáò íõäóÈøöÆõßõãú Åö?óÇ ãõÒøöÞúÊõãú ßõáøó ãõãóÒøóÞò Åöäøóßõãú áó?öí ÎóáúÞò Ìó?öí?ò

34.11. A Allah vas je stvorio od prasine, zatim od kapi sperme, potom vas ucinio parovima. I ne zatrudni nijedna zena i ne rodi osim sa znanjem Njegovim.35:11a I ne produzi se nijednom dugovjecnom, niti umanji od zivota njegovog, a da nije u Knjizi.35:11b Uistinu, to je Allahu lahko.


Ãó?úÊóÑóì Úóáóì Çááøóåö ßó?öÈÇð Ãóã Èöåö ÌöäøóÉñ Èóáö Çáøó?öíäó áóÇ íõÄúãöäõæäó ÈöÇáúÂÎöÑóÉö ?öí ÇáúÚó?óÇÈö æóÇáÖøóáóÇáö ÇáúÈóÚöí?ö

34.12. I nisu jednaka dva mora: ovo svjeze, slatkovodno, pitko je pice njegovo, a ovo slano, gorko. A iz svakog jedete svjeze meso35:12a i vadite nakit kojeg nosite. I vidis plovila po njemu brazdaju,35:12b da trazite iz blagodati Njegove i da biste vi zahvaljivali.


Ãó?óáóãú íóÑóæúÇ Åöáóì ãóÇ Èóíúäó Ãóíú?öíåöãú æóãóÇ Îóáú?óåõã ãøöäó ÇáÓøóãóÇ?ö æóÇáúÃóÑúÖö Åöä äøóÔóÃú äóÎúÓö?ú Èöåöãõ ÇáúÃóÑúÖó Ãóæú äõÓúÞöØú Úóáóíúåöãú ßöÓó?Çð ãøöäó ÇáÓøóãóÇ?ö Åöäøó ?öí ?óáößó áóÂíóÉð áøößõáøö ÚóÈú?ò ãøõäöíÈò

34.13. Daje da noc udje u dan i daje da dan udje u noc; i potcinio je Sunce i Mjesec; svakoje plovi roku odredjenom. To je Allah, Gospodar vas!; Njegova je vlast. A oni koje prizivate mimo Njega, ne vladaju opnom na hurminoj kospici.


æóáóÞó?ú ÂÊóíúäóÇ ?óÇæõæ?ó ãöäøóÇ ?óÖúáÇð íóÇ ÌöÈóÇáõ ÃóæøöÈöí ãóÚóåõ æóÇáØøóíúÑó æóÃóáóäøóÇ áóåõ Çáú?ó?öí?ó

34.14. Ako ih prizivate, ne cuju dowu vasu; a da cuju - ne bi vam se odazvali. A na Dan kijameta ce poreci sirk35:14 vas. I (niko) te nece obavijestiti slicno Obavijestenom.


 

 
 
   Ova stranica je posvecena svima kojima je Janja u srcu a Drina u venama! Za više informacija možete nas kontaktirati na MAIL

Stranica se otvorila: 0.18 Sekundi