Stranica je namjenjena svima kojima je Janja u srcu, a Drina u venama

NAVIGACIJA

USER MENU

ONLINE

ISLAMSKI LINKOVI


Pretražite u Quran'u
Broj Sureta  Broj Ayeta 

Index Quran'a |Al-Ankabut |1-10 od 69 ayet'a Strana 1/7

 

[  1  2  3  4  5  ...    Posljednja stranica  ]

U ime Allaha, Milostivog, Milosrdnog!

Çáã
29.59. Onih koji se strpe i u Gospodara svog pouzdaju!


Ãó?óÓöÈó ÇáäøóÇÓõ Ãóä íõÊúÑóßõæÇ Ãóä íóÞõæáõæÇ ÂãóäøóÇ æóåõãú áóÇ íõ?úÊóäõæäó

29.60. A koliko je zivine koja opskrbu ne snosi? Allah opskrbljuje nju i vas. A On je Onaj koji cuje, Znalac.


æóáóÞó?ú ?óÊóäøóÇ Çáøó?öíäó ãöä ÞóÈúáöåöãú ?óáóíóÚúáóãóäøó Çááøóåõ Çáøó?öíäó Õó?óÞõæÇ æóáóíóÚúáóãóäøó ÇáúßóÇ?öÈöíäó

29.61. A ako ih upitas: ?Ko je stvorio nebesa i Zemlju i potcinio Sunce i Mjesec?? - sigurno ce reci: ?Allah!? Pa kud se odvracaju?


Ãóãú ?óÓöÈó Çáøó?öíäó íóÚúãóáõæäó ÇáÓøóíøöÆóÇÊö Ãóä íóÓúÈöÞõæäóÇ ÓóÇ? ãóÇ íó?úßõãõæäó

29.62. Allah pruza opskrbu kome hoce od robova Svojih, i uskracuje mu. Uistinu! Allah je o svakoj stvari Znalac.


ãóä ßóÇäó íóÑúÌõæ áöÞóÇ? Çááøóåö ?óÅöäøó ÃóÌóáó Çááøóåö áóÂÊò æóåõæó ÇáÓøóãöíÚõ ÇáúÚóáöíãõ

29.63. I ako ih upitas: ?Ko spusta s neba vodu, pa ozivljava njome zemlju nakon mrtvila njenog?? - sigurno ce reci: ?Allah!? Reci: ?Hvala Allahu!? Naprotiv, vecina njih ne razumije.


æóãóä ÌóÇåó?ó ?óÅöäøóãóÇ íõÌóÇåö?õ áöäó?úÓöåö Åöäøó Çááøóåó áóÛóäöíøñ Úóäö ÇáúÚóÇáóãöíäó

29.64. A ovaj zivot Dunjaa je samo igra i zabava. A uistinu, kuca Ahireta - ona je zivot, kad bi znali!29:64


æóÇáøó?öíäó ÂãóäõæÇ æóÚóãöáõæÇ ÇáÕøóÇáö?óÇÊö áóäõßó?øöÑóäøó Úóäúåõãú ÓóíøöÆóÇÊöåöãú æóáóäóÌúÒöíóäøóåõãú Ãó?úÓóäó Çáøó?öí ßóÇäõæÇ íóÚúãóáõæäó

29.65. Pa kad se ukrcaju na plovilo, zazivaju Allaha, odani Njegovom dinu. Pa posto ih izbavi na kopno, gle! oni (Mu) pridruzuju,


æóæóÕøóíúäóÇ ÇáúÅöäÓóÇäó ÈöæóÇáö?óíúåö ?õÓúäÇð æóÅöä ÌóÇåó?óÇßó áöÊõÔúÑößó Èöí ãóÇ áóíúÓó áóßó Èöåö Úöáúãñ ?óáóÇ ÊõØöÚúåõãóÇ Åöáóíøó ãóÑúÌöÚõßõãú ?óÃõäóÈøöÆõßõã ÈöãóÇ ßõäÊõãú ÊóÚúãóáõæäó

29.66. Da bi nezahvalni bili na onom sta smo im dali, i da bi uzivali. Pa saznace!


æóÇáøó?öíäó ÂãóäõæÇ æóÚóãöáõæÇ ÇáÕøóÇáö?óÇÊö áóäõ?úÎöáóäøóåõãú ?öí ÇáÕøóÇáö?öíäó

29.67. Zar nisu vidjeli da smo Mi ucinili Harem29:67 sigurnim, a kidnapuju se ljudi oko njih? Pa zar u neistinu vjeruju, a u blagodat Allahovu ne vjeruju?


æóãöäó ÇáäøóÇÓö ãóä íóÞõæáõ ÂãóäøóÇ ÈöÇááøóåö ?óÅö?óÇ Ãõæ?öíó ?öí Çááøóåö ÌóÚóáó ?öÊúäóÉó ÇáäøóÇÓö ßóÚó?óÇÈö Çááøóåö æóáóÆöä ÌóÇ? äóÕúÑñ ãøöä ÑøóÈøößó áóíóÞõæáõäøó ÅöäøóÇ ßõäøóÇ ãóÚóßõãú ÃóæóáóíúÓó Çááøóåõ ÈöÃóÚúáóãó ÈöãóÇ ?öí Õõ?õæÑö ÇáúÚóÇáóãöíäó

29.68. A ko je nepravedniji od onog ko izmislja laz protiv Allaha ili porice Istinu, posto mu dodje? Zar nije u Dzehennemu boraviste za nevjernike!29:68


 

 
 
   Ova stranica je posvecena svima kojima je Janja u srcu a Drina u venama! Za više informacija možete nas kontaktirati na MAIL

Stranica se otvorila: 0.18 Sekundi