Stranica je namjenjena svima kojima je Janja u srcu, a Drina u venama

NAVIGACIJA

USER MENU

ONLINE

ISLAMSKI LINKOVI


Pretražite u Quran'u
Broj Sureta  Broj Ayeta 

Index Quran'a |Ta-ha |1-10 od 135 ayet'a Strana 1/14

 

[  1  2  3  4  5  ...    Posljednja stranica  ]

U ime Allaha, Milostivog, Milosrdnog!

Øå
20.57. (Faraon) rece: ?Jesi li nam dosao da nas izvedes iz zemlje nase sa sihrom svojim, o Musa?


ãóÇ ÃóäÒóáúäóÇ Úóáóíúßó ÇáúÞõÑúÂäó áöÊóÔúÞóì

20.58. Pa sigurno cemo ti donijeti sihr20:57 slican tome; zato utvrdi izmedju nas i tebe rok, necemo ga prekrsiti mi niti ti, na mjestu odgovarajucem.?20:58


ÅöáøóÇ Êó?úßöÑóÉð áøöãóä íóÎúÔóì

20.59. (Musa) rece: ?Rok vas je dan ukrasavanja, i nek se saberu ljudi jutrom.?


ÊóäÒöíáÇð ãøöãøóäú ÎóáóÞó ÇáúÃóÑúÖó æóÇáÓøóãóÇæóÇÊö ÇáúÚõáóì

20.60. Pa se faraon okrenu, te skova spletku svoj, zatim dodje.


ÇáÑøó?úãóäõ Úóáóì ÇáúÚóÑúÔö ÇÓúÊóæóì

20.61. Musa im rece: ?Tesko vama! Ne izmisljajte protiv Allaha laz, pa da vas kaznom iskorijeni. A doista nece uspjeti ko izmislja.?


áóåõ ãóÇ ?öí ÇáÓøóãóÇæóÇÊö æóãóÇ ?öí ÇáúÃóÑúÖö æóãóÇ ÈóíúäóåõãóÇ æóãóÇ Êó?úÊó ÇáËøóÑóì

20.62. Zatim su se prepirali o stvari svojoj medjusobno i krili sasaptavanje.


æóÅöä ÊóÌúåóÑú ÈöÇáúÞóæúáö ?óÅöäøóåõ íóÚúáóãõ ÇáÓøöÑøó æóÃóÎú?óì

20.63. Rekose: ?Uistinu, ova dvojica su samo dva carobnjaka, zele da vas izvedu iz zemlje vase sihrom svojim, i uniste tarikat20:63 vas najprimjerniji.


Çááøóåõ áóÇ Åöáóåó ÅöáøóÇ åõæó áóåõ ÇáúÃóÓúãóÇ? Çáú?õÓúäóì

20.64. Zato skujte spletku svoju, zatim dodjite u saffu. Pa doista ce danas uspjeti ko nadvlada.?


æóåóáú ÃóÊóÇßó ?ó?öíËõ ãõæÓóì

20.65. Rekose: ?O Musa! Ili da bacis, ili da budemo prvi koji baca??


Åö?ú ÑóÃóì äóÇÑÇð ?óÞóÇáó áöÃóåúáöåö ÇãúßõËõæÇ Åöäøöí ÂäóÓúÊõ äóÇÑÇð áøóÚóáøöí ÂÊöíßõã ãøöäúåóÇ ÈöÞóÈóÓò Ãóæú ÃóÌö?õ Úóáóì ÇáäøóÇÑö åõ?ðì

20.66. Rece: ?Naprotiv, bacite!? Tad gle: od sihra njihovog ucini mu se konopi njihovi i stapovi njihovi - da oni jure.


 

 
 
   Ova stranica je posvecena svima kojima je Janja u srcu a Drina u venama! Za više informacija možete nas kontaktirati na MAIL

Stranica se otvorila: 0.03 Sekundi