OPSTINI BIJELJINA DOSTAVLJENA PETICIJA GRADJANA JANJE!!
Datum: Monday, May 29 @ 13:17:43 CEST
Tema: Vijesti iz Janje


Peticija gra?ana Janje, koju su inicirali gra?ani Janje sa odbornicima u SO Bijeljina Huseinom Cami?em i Samirom Ba?evcem, proslije?ena je danas SO Bijeljina.
U peticiji se izri?ito zahtijeva da se naseljeno mjesto Janja teritorijalno razgrani?i sa Naseljem Lugovi iz vi?e razloga, me?u kojima su

nabrojani prije svega ekonomski i potpuna inferiornost Op?tine prema povratnicima u Janju.
Tako?e je nagla?eno da dosada?nja praksa op?tine Bijeljina da se sva sredstva namjenjena za infrastrukturu, pro?irenje vodovodne mre?e isl. preusmjeravaju prema naselju Lugovi a u Janju se ni?ta poslednjih 20 godina nije ulo?ilo.
Peticiju je potpisalo 1140 gra?ana Janje ?to je prema Zakonu sasvim dovoljno za pokretanje inicijative o odvajanju i razgrani?enju.





Ovaj članak dolazi sa JaNjA-BiH.aT
http://www.janja-bih.at

URL za ovaj artikal je:
http://www.janja-bih.at/modules.php?name=News&file=article&sid=187