EKSKURZIJA JANJARSKIH UCENIKA U POTOCARE I SREBRENICU!
Datum: Monday, May 29 @ 13:10:33 CEST
Tema: Vijesti iz Janje


Na inicijativu u?enika Osnovne ?kole "Me?a Selimovi?" u Janji a tako?e i nastavnika historije Mirsada ?abi?a i vjeronauke Samira Ba?evca, danas 27.05.2006. godine, uprili?ena je posjeta Memorijalnom centru u Poto?arima, Banji Guber i gradu Srebrenica kao i Kula Gradu kod Zvornika.
Naime autobus sa 53 u?enika

devetih i osmih razreda iz Janje obi?ao je navedene destinacije gdje su sa svojim nastavnicima odr?ali ?as historije na najve?em strati?tu Bo?njaka i mjestu najve?eg egzodusa nakon drugog svjetskog rata. Ovo je, prema rije?ima uposlenika u Memorijalnom centru, prva ekskurzija u?enika iz manjeg BiH entiteta zvanog "PC entitet".
Ovu ekskurziju su omogu?ili: Med?lis islamske zajednice Janja kao i Op?tinski odbor SDA Janja sa prilozima od po 200 KM.
Prenosimo jo? rije?i u?enika: "Milostivi Bo?e, neka se vi?e nikada i nikom ne ponovi Srebrenica".Amin


Ovaj članak dolazi sa JaNjA-BiH.aT
http://www.janja-bih.at

URL za ovaj artikal je:
http://www.janja-bih.at/modules.php?name=News&file=article&sid=186