POGINULA DVOJICA JANJARACA
Datum: Saturday, May 20 @ 23:41:09 CEST
Tema: Vijesti iz Janje


Asmir Ba?evac (28) i Muhidin ?ezi? (30), obojica iz Janje, smrtno su nastradali od povreda zadobijenih prilikom saobra?ajne nesre?e koja se dogodila u mjestu Johovac, na magistralnom putu Bijeljina - Zvornik, potvr?eno je u bijeljinskoj policiji.
Jusuf Gruhonji?, komandir bijeljinske Policijske stanice za bezbjednost saobra?aja, rekao je da se nesre?a dogodila sat i po poslije pono?i, kada je motocikl kavasaki, na

kojem su se nalazili Ba?evac i ?ezi?, sletio sa puta iz za sada nepoznatih razloga. Prema njegovim rije?ima, u saobra?ajnoj nesre?i, osim motocikla, nije bilo drugih u?esnika.
"Jedan mladi? je smrtno stradao na licu mjesta, dok je drugi preba?en u bijeljinsku bolnicu, gdje je preminuo usljed zadobijenih povreda", rekao je Gruhonji?, dodaju?i da se nesre?a najvjerovatnije dogodila usljed neprilago?ene brzine.
Na licu mjesta, ka?e on, uvi?aj su obavili pripadnici bijeljinske Policijske stanice za bezbjednost saobra?aja i de?urni tu?ilac Okru?nog tu?ila?tva Bijeljina.
U toku je istraga, koja bi trebalo da utvrdi zbog ?ega je do?lo do saobra?ajne nesre?e, da li je motocikl bio u ispravnom stanju, ?to ?e biti poznato tek nakon ?to se izvr?i tehni?ki pregled kavasakija, te da li su ?ezi? i Ba?evac eventualno bili pod dejstvom alkohola ili nekih drugih supstanci.
Po nalogu Okru?nog tu?ila?tva Bijeljina, ju?e je u bijeljinskoj bolnici obavljena i obdukcija tijela nastradalih mladi?a, a obdukcioni rezultati ?e biti saop?teni danas ili sutra.


Ovaj članak dolazi sa JaNjA-BiH.aT
http://www.janja-bih.at

URL za ovaj artikal je:
http://www.janja-bih.at/modules.php?name=News&file=article&sid=178