Stranica je namjenjena svima kojima je Janja u srcu, a Drina u venama

NAVIGACIJA

USER MENU

ONLINE

ISLAMSKI LINKOVI

JUSUFOVIC TUZIO TRBICA ZATO STO GA JE NAZVAO''KVISLINGOM''
Vijesti iz JanjeJusufovi? je ljeta 1992. u bijeljinskim novinama objavio dva teksta u kojima je elaborirao tezu da su muslimani porijeklom Srbi.
U Osnovnom sudu Bijeljina za danas u osam sati zakazano je pripremno ro?i?te u parni?nom postupku koji se vodi po tu?bi Rasima Jusufovi?a protiv prvotu?enog Jusufa Trbi?a i drugotu?enog Emira Muslija.
Jusufovi? je 29. decembra pro?le godine ovom sudu podnio tu?bu protiv Jusufa Trbi?a za krivi?no djelo klevete. On tvrdi da mu je Trbi?, kao autor knjige "Gluho doba", izno?enjem

neistine, dakle klevetom, nanio "veliku du?evnu bol".

Masakr nad Bo?njacima

Zbog toga od tu?enoga tra?i 20.000 KM od?tete, a istu sumu tra?i i od drugotu?enog Muslija, jer je kao urednik knjige omogu?io preno?enje klevete. Knjigu "Gluho doba" u septembru 2005. godine objavila je BZK "Preporod" i ona govori o vremenu koje je prethodilo agresiji na na?u zemlju te o doga?ajima u Bijeljini tokom proteklog rata, s akcentom na masakr nad civilima Bo?njacima u aprilu 1992., kada su i Trbi?a priveli i brutalno pretukli pripadnici vojnih formacija tada?njih vlastodr?aca.

Progoni i ubijanja

Pi?u?i o vremenu zla i ubijanja nedu?nih ljudi samo zato ?to imaju druga?ije ime i prezime, druga?iju vjeru i druga?ija politi?ka opredjeljenja, u spornom dijelu knjige, na stranici 211., autor spominje Rasima Jusufovi?a, predratnog profesora sociologije, kao "bo?nja?kog kvislinga", jer je u vrijeme progona, premla?ivanja i ubijanja bijeljinskih Bo?njaka, tada?njih Muslimana, uljeto 1992. godine u bijeljinskim "Sim novinama" objavio dva teksta u kojima je elaborirao tezu da su muslimani porijeklom Srbi.
U tim tekstovima, izme?u ostalog, pi?e:
- Pozivam vas da zajedno s bra?om po krvi stanete u iste redove u odbrani svog roda i poroda, sada?njosti i budu?nosti.

Bo?njaci su silom mobilizirani

U obrascu koji je ljeta 1992. godine, na svojevrsnoj mobilizaciji odraslih mu?karaca Bo?njaka, ponu?en na potpisivanje okupljenima u Novom Selu pored Bijeljine, doslovno je pisalo: - Pristajem da u?estvujem u jedinicama VRS do kona?nog istrebljena neprijatelja. Bo?njacima, tada?njim Muslimanima, ostavljen je izbor - trebalo je da zaokru?e "da" ili "ne". Oni koji su zaokru?ili "ne" bili su proganjani, poni?avani, protjerivani, premla?ivani, ubijani. Oni drugi morali su dr?ati pu?ku, a mogli su i pisati za novine i "obrazlagati svoje teze".

NAPOMENA:Clanak je preuzet iz "AVAZA".
 

Slični linkovi

Ocjeni članak

Opcije


 
Re: PtSpam910 (Ocjene: 1)
od Argheologyst u Tuesday, December 30 @ 20:12:59 CET
(Informacije o korisniku | Pošalji poruku)
2003 toyota corolla scams | toyota engines in nascar chevy | toyota dealer nj ny | reprogram the odometer on a 1997 nissan pathfinder | rate the kia sportage vs toyota suv | toyota fj cruiser convertible | 1991 toyota camry not driven stalls on acceleration | 2008 nissan xterra se interior | nissan sunny b11 engien | used toyota corona parts | felgi nissan serena 15


News ©

 

 
 
   Ova stranica je posvecena svima kojima je Janja u srcu a Drina u venama! Za više informacija možete nas kontaktirati na MAIL

Stranica se otvorila: 0.16 Sekundi